Avrådan mot passagerare i framsäte

Säkerheten ska alltid vara högsta prioritet hos taxiföretag, oavsett om det gäller körsäkerhet eller åtgärder för att skydda resenärer och chaufförer från smitta. Att såväl förare som resenärer känner sig trygga i en taxibil är en viktig faktor för att kunna bedriva en mer normal verksamhet framöver.
Förbundets rekommendationer ska ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Säkra samhällsviktiga funktioner

Svenska Taxiförbundet vill betona vikten av att bibehålla tillgängligheten till samhällsviktiga funktioner. Äldre skall kunna känna sig säkra och trygga i att en taxiresa inte innebär en smittrisk och föräldrar skall kunna känna samma sak när deras barn åker skolskjuts.

Folkhälsomyndigheten har i rekommendationer från och med den 8 december 2021 uppmanat till att vuxna ska undvika trängsel i kollektivtrafiken, och att munskydd ska användas då trängsel inte kan undvikas i kollektivtrafiken. I linje med detta rekommenderar Svenska Taxiförbundet sina medlemsföretag att vidta följande åtgärder

  • Avrådan mot passagerare i framsäte, med undantag vid medicinska skäl. Om passagerare sitter i framsätet bör både förare och passagerare ha munskydd.
  • Skyddsbarriär ska finnas mellan fram- och baksäte
  • Tillgänglighet till handsprit för både förare och passagerare
  • Om skyddsbarriär finns och passagerare sitter i baksätet bedöms inte munskydd behövas för passagerarna.
  • Fordonen ska hållas rena och torkas med handsprit eller liknande.
  • Chaufförer med symptom ska följa myndigheters rekommendationer och stanna hemma.
  • I den mån det är möjligt bör chauffören bära munskydd vid möte med kund innan avresa och vid ankomst.
  • Vid symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla bör resenärer inte resa med taxi.

Utbildning i samverkan med Sophiahemmet Högskola
Sophiahemmet Högskola har i samarbete med Förbundet tagit fram en utbildning om smittspridning som varvas med undervisning om bemötande och kommunikation, hygienrutiner samt rengöringsrutiner.

Pressmeddelandet i Word fil