Svenska Taxiförbundet intervjuas i Dagens Industri

Svenska Taxiförbundet intervjuas i Dagens Industri:

Taxibranschen spår konkursvåg: ”Nu är det ren desperation”

Det exceptionella dieselpriset i Sverige, världens högsta, slår hårt mot hela transportnäringen. Åkerier tvingas gå i borgen för att få tanka sina lastbilar. Inom taxibranschen spår man en våg av konkurser.

”Till slut når vi en nivå då det är billigare att bilen står stilla”, säger Dimitrios Faniadis, taxiföretagare.

”I taxiavtalen är bränsle inte indexerat. De ökningar vi ser nu har man inte tagit höjd för i avtalen, till exempel med Region Stockholm som är största kunden och upphandlar färdtjänst för 1,2 miljarder”, säger Bawer Coskun, vd för Svenska Taxiförbundet.

Före pandemin låg taxiföretagens marginaler på cirka 2 procent. Sedan januari 2021 har bränslekostnaderna rusat med över 70 procent, vilket ökat förarnas ”rullkostnader” med cirka 35 procent.

Matematiken går inte ihop, konstaterar Bawer Coskun.

Läs mer på Di: Transportbranschen faller när dieselpriset stiger