Ta bort hindren för ukrainska flyktingars väg till jobb

Sveriges Radio P4 Skaraborg rapporterar i dag att Antonio Rodrigues De Almeida som utbildat sig till taxichaufför i Sverige inte får ta ett arbete som förare. Anledningen är att han behöver ett intyg som inte går att få från hans gamla hemstad i Ukraina.

Svenska Taxiförbundet, vars bransch lider av stor brist på förare, beklagar att Antonio Rodrigues De Almeida inte får arbeta i Sverige som taxiförare.

  • Vi kan inte se att detta beslut överensstämmer med EU:s Massflyktsdirektiv eller de motsvarande svenska reglerna som tillåter ukrainska flyktingar att arbeta i Sverige, säger Bawer Coskun, VD Svenska Taxiförbundet.

Bawer konstaterar vidare att EU gjorde ett undantag för ukrainska buss- och lastbilschaufförer för att dessa ska kunna arbeta i EU under kriget, trots att deras yrkeskompetensbevis finns i Ukraina och inte går att kontrollera. Transportstyrelsens krav på polisregisterutdrag borde – i enlighet med EU:s Massflyktsdirektiv – ges ett undantag under den tid kriget pågår.

Förbundet har i flera sammanhang uppmärksammat branschens akuta brist på taxiförare.

  • Att människor som kommer hit som flyktingar inte får arbeta som taxiförare trots att de utbildat sig till detta i Sverige, förbättrar varken möjligheten till integrering i det svenska samhället eller möjligheten till egen försörjning säger Bawer Coskun.

Bawer lyfter också fram att taxi är en viktig arbetsmarknad för många som väljer att bosätta sig i Sverige, vars ambition är att få ett arbete. Men, i det här aktuella fallet krävs det att de svenska nationella reglerna anpassas till den nu rådande situationen och att undantag från registerutdrag görs.

 

www.sverigesradio.se