Ta chansen! uppskattat BKY – webbinarie i repris!

Den 4 februari hölls det första BKY webbinariet via Teams med många deltagare från transportbranschen. Nästa tillfälle att bli uppdaterad om behörighetskontroll yrkestrafik, BKY är torsdag den 10 februari kl. 14 -14.30.

Webbinarieledare är Göran Säfström, produktansvarig och Heinz Martini från HML LBC medverkar och berättar hur viktigt BKY är för HML och hur företaget använder BKY i sin dagliga verksamhet.

Arbetsgivare i yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat kontrollansvar på att anlitade förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik.

Att vara ansluten till BKY stärker ert varumärke och visar att ni uppfyller de lagenliga kraven. Dessutom blir det allt mer vanligt att beställare har med BKY anslutning som ett krav i sina upphandlingar.

Anmäl ditt deltagande senast den 9 februari till anmalan@bky.se . Länk och information om hur du kopplar upp dig skickas via e-post när du har anmält dig.

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett digitalt system som dagligen automatiskt hjälper er att kontrollera era förares behörigheter. I BKY kan även beställningscentraler och andra transportköpare kontrollera transportörers trafiktillstånd och som tilläggstjänst även kontrollera om fordon är anmälda på trafiktillståndet.

Ni kan läsa mera om BKY på www.bky.se, där ni även ansöker.