Taxi efterlyser nytt EU-undantag för skatt på biodrivmedel

Sverige har ett EU-undantag för skattebefrielse för biodrivmedel. Eftersom det svenska systemet anses strida mot EU:s regler om statsstöd behöver Regeringen söka om undantag, vilket kan beviljas för ett (1) år i taget. Det nuvarande undantaget löper ut den 31 december 2022. Det innebär att Sverige behöver söka ett nytt undantag samt övertyga EU-kommissionen om att bevilja ett undantag.

Förbundet har tagit direktkontakt med ansvariga tjänstemän på EU-kommissionen i frågan.

– Vi uppskattar att det inom EU:s Gröna giv tas många initiativ för att minska utsläppen, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Våra medlemmar gör vad de kan för att ställa om till mer miljöeffektiva drivmedel. I dagsläget är dock rimliga drivmedelspriser en överlevnadsfråga då taxiföretagen drabbats svårt ekonomiskt i sviterna av pandemin.