Taxi index för anropsstyrd trafik har ökat markant

SCB tar på uppdrag av Svenska Taxiförbundet fram Taxi-index för anropsstyrd trafik. Syftet är att mäta ändringar i kostnader för taxiverksamhet. 

  • Från januari 2021 till januari 2022 har kostnaderna totalt ökat med 15,5 procent, säger Pierre Cederberg, medlemsansvarig Svenska Taxiförbundet. Enbart rullkostnaden har ökat med hela 71,5 procent.

Taxi-index för anropsstyrd trafik har januari 2016 som bastidpunkt (= 100) och beräknas och presenteras fyra ggr per år i månaderna januari, april, juli och oktober. SCB beräknar också omräkningstal för totalindexet och kostnadsslagen så att äldre Taxi-index kan länkas samman med Taxi-index för anropsstyrd trafik. Därmed säkerställs tillämpningen av index då en avtalsperiod har sin början innan det nuvarande Taxi-index sista beräkning och avslutas efter att nya Taxi-index för anropsstyrd trafik har sin bas.

Taxi-index för anropsstyrd trafik kan användas för justering av priser i olika typer av avtal och bidra till en fungerande marknad där index möjliggör långvariga prisöverenskommelser.

Taxi-index input är de produktionsfaktorer som taxiverksamheten omfattar. Produktionsfaktorerna kan grupperas som fordon, personal och administration dit kostnaderna knyts. Det är de sammanvägda förändringarna av kostnaderna som uppskattar prisförändringen.

  • För att säkerställa att avtalen förblir lönsamma över hela avtalsperioden behöver en klausul om taxi-index skrivas in i alla avtal, oavsett det gäller offentliga upphandlingar eller avtal med företag, säger Pierre Cederberg.

Beställning av det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik sker hos SCB.

Våra tjänster – Taxi-index för anropsstyrd trafik (scb.se)