Taxi laddar för elektrifiering – laddningspunkter en akilleshäl

Svenska Taxiförbundets medlemsföretag hade vid årsskiftet cirka sju procent elbilar, med Stockholm i framkant. Laddhybrider står för cirka tio procent. Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet, anser att omställningen nu är beroende av att infrastrukturen hänger med.

  • Från Förbundets sida väntar vi med stort intresse på Energimyndighetens utredning om utbyggnaden av laddinfrastruktur som ska presenteras i höst, säger Lennart Kalderén. Men marknadskrafterna levererar också de, nya, spännande lösningar.

Taxi Stockholm har som mål  att erbjuda en emissionsfri tjänst senast 2030. Idag är 20 procent av vagnparken eldriven. Pernilla Samuelsson, operativ chef, ser flera utmaningar; inte minst tillgången till lämpliga eldrivna fordon som lever upp till kraven på räckvidd, vinteranpassning, bagagekapacitet, serviceavtal osv samt finansiering.

  • Till det tillkommer laddningsmöjligheter, säger Pernilla Samuelsson. Bristen vid flygplatserna är ett problem redan idag. Därför söker vi, utöver att ha en nära dialog med Swedavia, samarbeten med andra kommersiella aktörer för att öka tillgången till laddning på strategiskt viktiga platser i Stockholm.

Sveataxi Skåne har idag 30 procent av sin fordonsflotta eldriven, vid utgången av 2023 räknar man med att elbilarna ska uppgå till 90 procent för att i april år 2024 uppgå till 100 procent eldrivna personbilar.

För Cabonline Region Syd och Väst gäller från januari i år att endast el eller vätgasdrivna fordon får beställas. Man räknar med att vid utgången av år 2025 ska hela fordonsflottan vara eldriven.

  • Vi ser att omställningen går snabbare och smidigare än förväntat säger Sasa Vejzovic, Regionchef, Cabonline Sverige, Region Syd & Väst. Det beror mycket på tillgången på elfordon, de relativt låga driftskostnaderna samt krav på fossilfria fordon i kommande upphandlingar.

Sasa Vejzovic konstaterar vidare att tillgången till laddinfrastruktur är den mest utmanande delen i kedjan, men även här pågår en snabbt omställning. Han är övertygad att de kan ställa om enligt plan.

I North Ride, f d Älvsby Taxi, drivs cirka hälften av personbilarna med förnyelsebara drivmedel som el och gas. Företaget har ett eget garage med solceller och laddstationer.

  • Vi har idag sju elbilar i vår fordonspark samt åtta gas/bensin hybrider berättar David Lindström, North Ride. Dessa står för närmare 90 procent av vår fordonsflotta. Vårt mål är att samtliga personbilar ska utgöras av elbilar. Men först måste laddinfrastrukturen byggas ut i Norrbotten, inte minst gäller det snabbladdning.

Nort Ride ingår i ett par olika projekt med företag som levererar snabbladdning för att påskynda processen, där samtliga parter, markägare, leverantörer samt inblandade kommuner varit väldigt positiva.

  • Tyvärr verkar flaskhalsen vara att få den önskade strömmen levererad till det potentiella området inom rimlig tid, säger David Lindström. De två zoner som nu är aktuella saknar ännu strömledning. Skulle dessa stationer komma i drift ser vi inga hinder att köra endast med elbilar.

 

Energimyndigheten har tillsammans med Trafikverket och Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon. Uppdraget i sin helhet ska rapporteras till regeringen 1 november 2023.

Nobil: Energimyndigheten har numera ansvaret för Sveriges laddstationsdata i den norska databasen Nobil för laddstationer som används i många karttjänster som elbilister använder idag. Uppdaterad data är gratis för den som vill utveckla en karttjänst eller en reseplanerare. Kartor för laddstationer finns på Uppladdning.nu samt Chargefinder.com

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet, mobil: 070 623 29 00, mail: lennart.kalderén@taxiforbundet.se