Taxi Stockholm stannar som medlem i Förbundet

Under hösten meddelade Taxi Stockholm sin avsikt att avsluta sitt medlemskap i Svenska Taxiförbundet. Den 21 december återkallade Taxi Stockholm uppsägningen av medlemskapet.

Svenska Taxiförbundets ordförande Lennart Kalderén välkomnar beslutet:

– Taxi Stockholm har tagit ett värdefullt beslut för taxinäringens bästa. Taxi Stockholm är traditionsbärande och ett av ledande varumärkena i vår bransch. Taxi Stockholm deltar sedan länge engagerat i Taxiförbundets arbete, ett samarbete vi ser fram emot att fördjupa.