Taxi välkomnar fler kvinnor som förare

Regeringen meddelade den 24 maj att de ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Migrationsverket och Socilastyrelsen i uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

  • Svenska Taxiförbundet ser positivt på denna åtgärd då branschen efterfrågar fler kvinnor som taxiförare, säger Bawer Coskun, VD. Generellt råder ett stort rekryteringsbehov av nya förare, tyvärr är det idag endast fem procent av de som utbildar sig till taxiförare som är kvinnor.

Regeringen pekar på att uppdraget syftar till att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden genom bland annat metodutveckling, ökad kunskapsöverföring och förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och civila aktörer. Regeringen pekar även på att insatser som underlättar inträdet på arbetsmarknaden behöver nå ut till samtliga utrikes födda kvinnor, men att det också kan handla om stöd vid karriärplanering. Uppdraget ska redovisas till Regeringen den 31 mars 2023.

Svenska Taxiförbundet ser att det skulle kunna göras riktade stödåtgärder till denna grupp betydligt snabbare än den 31 mars 2023.

  • En enkel åtgärd är att ta bort den 24-månadersspärr som idag gäller innan en individ utanför EU och EES kan ansöka om taxiförarlegitimation, säger Bawer Coskun. Vidare skulle en riktad arbetsmarknadsutbildning för taxiförarlegitimation i Arbetsförmedlingens regi förenkla och snabba på processen till en anställning som förare. Förbundet och dess medlemmar medverkar mer än gärna i det arbetet.

Pressmeddelandet i PDF