Taxiförbundet agerar i frågan om förarprov-TFL

Taxiförbundet har uppmärksammat att bristen på provtillfällen för TFL, både teoriprov och uppkörning, riskerar att förvärra förarbristen som råder. Förbundet har rapporterat om att branschen har svårt att rekrytera och återstarta sin verksamhet när pandemin börjar avta och restriktionerna tas bort. Förbundet har därför kontaktat Trafikverket för att diskutera vad som kan göras. Trafikverket har hörsammat Förbundets önskemål och kommer att arbeta för att fler provtillfällen ska kunna erbjudas under hösten. Taxiförbundet och Trafikverket har ett uppföljningsmöte om ett par veckor för att stämma av hur arbetet fortskrider.

Då det kan finnas olika regionala skillnader ser vi gärna att medlemmar som upplever bristen på förarprov hör av sig till Förbundet. Kontaktperson i denna fråga är jurist Tommy Pilarp (tommy.pilarp@taxiforbundet.se).