”Taxiföretagen i regionen ser med stor oro på utvecklingen” – Dagens Samhälle

”Resor i regionernas egen regi kan leda till taxidöd”

Om kommuner och regioner ”startar eget” försvinner stora delar av taximarknaden, skriver Lennart Kalderén och Bawer Coskun från Svenska taxiförbundet.+

Länstrafiken i Västerbotten har av regionen fått i uppdrag att utreda möjligheten att bedriva sjukresor och färdtjänst i vissa kommuner i egen regi. Hur de lokala taximarknaderna som i dag utför de samhällsbetalda resorna skulle påverkas ska också utredas.

Taxiföretagen i regionen ser med stor oro på utvecklingen. Om kommuner och regioner ”startar eget” försvinner stora delar av taximarknaden. Regioner har en tendens att glömma betydelsen av en fungerande allmän taxiservice. Försvinner det lokala taxiföretaget så är det svårt att komma tillbaka.

Taxinäringens marknad består av tre delar; företagsresor, privatresor och upphandlade samhällsbetalda resor som sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik. De samhällsbetalda resorna svarar för ungefär hälften av taxinäringens intäkter.

Generellt har större orter en högre andel intäkter från företags- och privatresor. På landsbygden och i de mindre orterna kan de samhällsbetalda transporterna svara för den dominerande delen av taxiföretagens intäkter. Beroendet av avtal om dessa transporter är således avgörande för taxiföretagens möjlighet att överleva. Med få resenärer som bas är det svårt för taxiföretagen att hålla sin verksamhet levande alla tider på dygnet. Problemet med svarttaxi kommer därmed att öka.

Richard Carstedt (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten, skriver i inledningen till Västerbottens regionala utvecklingsprogram 2020–2025 att ”kollektivtrafiken knyter platser och människor i Västerbotten till varandra. Det gör den bäst i samspel med gång, cykel, färja, bil, flyg och andra sätt att överbrygga avstånd.”

För att minska privatbilismen behövs fler flexibla och delade mobilitetstjänster som ett naturligt inslag i framtidens vardagsresande. Taxi, hyrbilar, elsparkcyklar med mera behövs för att samspelet i kollektivtrafiken ska fungera.

Regionens och kommunernas färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar tillsammans med anropsstyrda resor är ofta en förutsättning för att taxi ska finnas på orten. Men vi vill också lägga fokus på principfrågan: ska kommuner och regioner starta egna taxiföretag? Blir det billigare än att upphandla av entreprenörer som är vana vid att samordna transporter och utföra körningar under dygnets alla timmar?

Lennart Kalderén
Ordförande Svenska taxiförbundet

Bawer Coskun
Förbundsdirektör Svenska taxiförbundet

Läs artikeln här