Taxinäringen välkomnar oppositionens förslag på sänkt drivmedelsskatt

Svenska Taxiförbundet välkomnar att en majoritet i riksdagen ställer sig bakom ett initiativ som skulle innebära att priset på diesel sänks med fem kronor litern och bensin med fyra kronor.

I dag väntas riksdagens finansutskott ställa sig bakom ett utskottsinitiativ som bland annat skulle innebära att energiskatten på diesel och bensin sänks till EU:s miniminivå i tre månader och att regeringen snarast begär undantag från bestämmelserna i EU:s energiskattedirektiv för att helt kunna ta bort energiskatten på diesel under tre månader. Utöver detta ska enligt utskottsförslaget reduktionsplikten ses över.

Svenska Taxiförbundet vill gärna se förslag till åtgärder som kan träda i kraft nu och inte senare. Ett eventuellt undantag från EU:s minimiskattenivåer kan ta tid att få igenom och tid är något som transportbranschen och samhället helt enkelt inte har. Även om ett sådant undantag vore välkommet gäller det att se vad som faktiskt går att göra redan nu.

– En åtgärd som skulle kunna genomföras redan nu med riksdagsbeslut vore att ta bort, helt eller delvis, den moms som idag utgår på energiskatterna och koldioxidskatterna, säger Bawer Coskun, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Dessutom tas moms ut av produktionskostnaderna dubbla gånger. En reducering av denna moms skulle omedelbart innebära den sänkning av drivmedelspriset som transportbranschen behöver.

Pressmeddelandet i PDF