Tjänsteskjutsrapporten diskuterades i Almedalen

Seminariet ”Tjänsteskjuts – ett nytt sätt att resa i tjänsten” arrangerades av Förbundet fredagen den 29 juli på 2030- sekretariatets arena. Rapporten, som är en förstudie i samarbete med Förbundet, Karlstad kommun och Klimatkommunerna färdigställs under sommaren för att presenteras i september. Panelen var övervägande positiv till förstudiens redovisade samhällsnyttor; bättre ekonomi med mer effektivt nyttjande av fordon när taxi kan ersätta tjänstefordon som i många fall nyttjas väldigt lite. Deltagare i seminariet var:

Irene Fällström moderator Svenska Taxiförbundet, Fredrik Holm projektledare, Anders Parment, styrelseledamot Biluthyrarna Sverige, Fredrik Ahlstedt, (M) riksdagsledamot, Ulrika Jansson, kommundirektör Karlstads kommun och Pierre Cederberg, medlemsansvarig Svenska Taxiförbundet.

  • Seminariet om ”tjänsteskjuts” visade på en mycket lovande affärsmöjlighet för taxinäringen, säger Natalee Ågren, verksamhetschef Svenska Taxiförbundet. Projektet kan ge arbetstillfällen, bättre miljö och nya uppdrag för våra medlemmar. Som ny verksamhetschef har Almedalen varit ett bra tillfälle att få knyta många nya kontakter, såväl inom persontransporter som andra områden.

 

Seminariet kan du se och lyssna till här: Kan taxi ersätta kommunala tjänstefordon? – YouTube