Tommy Pilarp är ny medlemsjurist för Taxiförbundet

Tommy Pilarp har från och med den 11 september ett uppdrag som förbundets jurist.

Uppdraget innefattar rådgivning till medlemmar, juridisk resurs för remisser,
påverkansarbete samt tolkning och förtydligande av nationella och
internationella regelverk, lagar och förordningar.

Medlemsservice kommer ske i form av direkt rådgivning eller vägledning i allehanda
frågor som rör ett litet företag per telefon och e-post, såsom till
exempel; Bolags- och avtalsrätt.