Ändrade körkortskrav för diabetiker

Transportstyrelsen ändrar från och med 1/1 2022 de medicinska kraven så att det under vissa förutsättningar ska bli möjligt att ta körkort oavsett typ av diabetes. För taxiförarlegitimationen kommer det att innebära att Insulinbehandlad typ 1-diabetes inte längre behöver vara ett hinder. Reglerna ändras också till viss del när gäller krav på hur ofta personer med diabetes behöver lämna läkarintyg om sin sjukdom samt kravet på synintyg.

I och med de nya reglerna skall kravet på läkarintyg prövas i det enskilda fallet samtidigt som kravet om synintyg tillsammans med läkarintyg tas bort. För vissa kommer en enskild bedömning innebära att  läkar- och synintyg skall lämnas oftare medan andra kan komma att få lämna dem mer sällan.

För mer information hänvisar Förbundet till Transportstyrelsens information som nås på länk  https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/medicinska-krav/regler-om-korkort-och-diabetes/