Transportstyrelsens avgiftshöjningar 2023

Svenska Taxiförbundet har tidigare meddelat om att Transportstyrelsen aviserat avgiftshöjningar för dess tillsyns- och tillståndsverksamhet för 2023. Dessa avgiftshöjningar har nu beslutats om och träder ikraft den 1 januari 2023.

För taxis del innebär detta bland annat att ansökan om Taxiförarlegitimation höjs från 2300kr till 2700kr, att förhandsbesked Taxiförarlegitimation höjs från 1300kr till 1700kr, att taxitrafiktillstånd höjs från 8100kr till 8300kr.

Den redan tidigare beslutade avgiften för tillsyn av Taxiförarlegitimation införs nu från den 1 januari och kommer att ligga på 175kr.

Svenska Taxiförbundet har tillsammans med övriga branschorganisationer inom transportsektorn invänt mot detta då vi alla menar att det slår orättvist mot en redan hårt pressad transportsektor. Transportbranschen har dock inte fått gehör för detta trots att vi var eniga.

Svenska Taxiförbundet fortsätter att aktivt driva frågan för att påverka eventuella kommande beslut om framtida avgiftshöjningar.

Kontakt: Förbundets jurist Tommy Pilarp tommy.pilarp@taxiforbundet.se

Transportstyrelsen beskrivning av avgiftsförändringar