Underlätta klimatsmarta persontransporter – ändra reglerna för B-körkort som andra länder gjort

Om specialfordon för rullstol ska framföras med klimatsmart eldrift kommer fordonet totalvikt att överstiga 3,5 ton på grund av batteriernas vikt. Nu behöver den svenska regeringen ändra reglerna på samma sätt som andra medlemsstater redan har gjort för att underlätta uppnåendet av Sveriges klimatmål. Det skriver företrädare för Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Trafikförvaltningen Region Stockholm och DHR Stockholmsavdelningen.

Transportstyrelsen presenterade i november 2021 en utredning om förutsättningarna för att B-körkortsbehöriga skulle kunna framföra fordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton men med en maxvikt på 4,25 ton. Detta under förutsättning att den överstigande vikten var kopplad till alternativa drivmedel såsom eldrift. Frågan hade specifikt ställts av regeringen med syftet att dels utreda förutsättningarna för att förenkla transportföretagens övergång till fordon som drivs med el eller biogas, dels utreda om detta skulle kunna vara möjligt inom ramen för EU:s körkortsdirektiv.

Läs hela artikeln här