Svenska Taxiförbundet syns i debatter kring anropsstyrd kollektivtrafik, stadsutveckling, hållbara transporter och modern mobilitet. Vi deltar och diskuterar gärna aktuella frågor om skatter och förbättrad kollektivtrafik för att skapa hållbara städer och levande landsbygder.

Vi kommer till Almedalen, bjud gärna in oss till samtal och debatter!

Dela artikel