Information om regeringens krispaket

Sveriges taxiföretag drabbas mycket hårt av följderna av virusutbrottet och den extraordinära situation vi alla befinner oss i. Vi följer utvecklingen och har löpande dialog med våra medlems­företag samt regeringen för att hitta lösningar för att mildra de ekonomiska effekterna. Och på sikt rädda arbetstillfällen i Sverige.

Vill du veta mer om vad vi tycker om regeringens krispaket kan du läsa mer här.

Här kan du läsa om förslagen på regeringens hemsida.

Regeringens krispaket innehåller bland annat följande

De åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med ∗