Åkeri döms för persontransporter utan fordonsanmälan

Enligt tingsrättens bedömning bedriver åkeriet en verksamhet för vilken taxitrafiktillstånd krävs.

Stockholms tingsrätt har i en nyligen fattad dom beslutat att ett åkeri ska dömas till böter för att ha utfört en persontransport med ett fordon som inte var anmält på taxitrafiktillståndet. Åkeriet ansåg sig inte behöva ett taxitrafiktillstånd eftersom de inte utför eller erbjuder persontransporter till allmänheten, utan bara till vissa kundgrupper. Eftersom åkeriet då inte bedriver tillståndspliktig taxitrafik finns det enligt åkeriet inget krav på att anmäla de fordon som brukas för dessa transporter.

Åkeriet hade vid tidpunkten för händelsen ett giltigt taxitrafiktillstånd. Men, då det fordon som stoppades vid kontroll ej var anmält på taxitrafiktillståndet åtalades de för detta brott. 

Enligt tingsrättens bedömning bedriver åkeriet en verksamhet för vilken taxitrafiktillstånd krävs. Åkeriets argument om att de inte ställer fordonen till ”allmänhetens förfogande”, underkänns då alla persontransporter mot betalning med för chauffören okända personer ska anses innebära att åkeriet ställer fordonet till ”allmänhetens förfogande”.  Tingsrätten åberopar både tidigare HD-domar och förarbetena till taxitrafiklagen, enligt vilken alla persontransporter förutom med grannar, kamrater eller familjen ska anses ha utförts för ”allmänheten”.

Svenska Taxiförbundet välkomnar tingsrättens dom som i praktiken innebär att alla som utför persontransporter mot betalning av passagerare de inte känner måste ha taxitrafiktillstånd.

Lennart Kalderén, ordförande, 070 623 29 00, lennart.kalderen@taxiforbundet.se

Bawer Coskun, förbundsdirektör, 070 459 94 64, bawer.coskun@taxiforbundet.se