Äntligen – polisen slår till mot svarttaxi

Pandemin har varit ett svårt slag för taxibranschen i hela Sverige. Företagen har tvingades säga upp personal p g a arbetsbrist och nu råder det motsatta när det mesta börjar återgå till det normala. Branschen har efter sommaren rapporterat om förarbristen som hotar de seriösa taxibolagen i stora delar av landet.

  • Det skräckscenario vi nu ser är att svarttaxi mer och mer tar över och fyller upp tomrummet som skapats i krisens spår, säger Bawer Coskun, vd Svenska Taxiförbundet.
  • Trafikpolisens krafttag mot Göteborgs svarttaxi där över 30 stycken förare identifierats och rapporterats är en lovvärd insats. Att över 200 stycken svarttaxichaufförer beräknas ha etablerats sig i de centrala delarna av stan är oerhört allvarligt och visar hur akut situationen har blivit. Och Göteborg är inte ensamt.

Svenska Taxiförbundet har under årens lopp rapporterat om den utökade svarttaxiverksamheten i hela landet, där bland annat bokningar har skett via olika Facebookgrupper. Att problemet nu accelererat i samband med pandemin hotar hela den redan sargade svenska taxinäringen. Förbundet anser att fler polisinsatser behövs i hela landet för att stävja problemet.

Taxi har en viktig uppgift för samhället med företagsresor, privatresor och upphandlade samhällsbetalda resor som sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik.

  • Åtgärder måste till för att rädda Sveriges seriösa taxinäring, manar Bawer Coskun. Den kriminella verksamheten får inte ta över.

« Pressmeddelandet i Word