Äntligen stöd till enskilda firmor

Under onsdagskvällen kom besked om ett stödpaket på 5 miljarder till småföretagare med enskild firma. En seger för Svenska Taxiförbundet som länge påtalat det stora behovet av stöd till taxibranschen för att kompensera för förlorade intäkter under krisen.

Sent under onsdagskvällen den 9 september kom ett pressmeddelande att småföretagare med enskild firma föreslås få ett stöd som liknar till det omställningsstöd som andra företagsformer kunnat söka.

Enligt pressmeddelandet från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna uppgår stödet till enskilda firmor till 5 miljarder. 3,5 miljarder under 2020 och ytterligare 1,5 miljarder under 2021.

Stödet baseras på hur stort omsättningstappet har varit jämfört med motsvarande månad 2019, där tappet måste vara minst 30 procent för perioden mars-april, 40 procent för maj och 50 procent för juni-juli.

Krisen har drabbat många taxiföretag oerhört hårt, inte minst de som driver enskild firma. Att småföretagare med enskild fira inte kunnat dra nytta av de tidigare stöd som andra företag kunnat använda är givetvis djupt orättvist. Det har drabbat småföretagen hårt och Svenska Taxiförbundet har drivit på att alla företagsformer ska få stöd i krisen.

Välkommet besked, men är det för sent?

Under hela krisen fram till nu har stödpaketen riktats till stora företag med många anställda. Att nu regeringen presenterar ett stödpaket till småföretagare med enskilda företag välkomnas av Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

— Förslaget och initiativet om ett stödpaket till Sveriges taxiföretag med enskild firma är välkommet. Det återstår att se om stödet matchar företagens behov, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

— Det är viktigt att pengarna snabbt kommer ut till företagen och att stödet är enkelt att söka. Det är i grunden en rättvisefråga att småföretagare med enskilda firmor också kan söka och få ett fullgott ekonomiskt stöd. Nu återstår det att se om regeringen har förstått och tagit till sig vårt budskap, att lönen ska behandlas som fast kostnad i enskilda företag, säger Claudio Skubla.

— Utan ekonomiskt stöd från staten är risken stor att flera regioner och kommuner inom kort står helt utan fungerande taxiverksamhet. Då går det inte heller att upprätthålla beredskap för att klara av samhällsviktiga verksamhet såsom färdtjänst, skolskjuts, riksfärdtjänst och sjuktransport. När hjulen börjar snurra så kommer det även få en negativ påverkan för näringslivets möjligheter till transporter, säger Claudio Skubla.

Regeringens förslag föreslås träda ikraft så snart som möjligt och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget ska nu ut på remiss innan det behandlas av riksdagen.