Branschläget 2021 ute nu – minskad taxiflotta i flera län

Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport är den enda årliga genomlysningen av svensk taxinäring. Taxiföretagen i Sverige sysselsätter cirka 40 000 medarbetare. Den totala omsättningen uppskattades till cirka 14 miljarder år 2019. Sedan pandemins intåg år 2020 har dock branschen tappat cirka 40 procent av sin omsättning.

– Om det inte hade varit för regionernas uppdrag till taxi att leverera covid-tester under pandemin hade branschen tappat ännu mer i omsättning, säger Bawer Coskun, tf förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet. Över en miljon covid-19-tester har Region Stockholm skickat hem till misstänkt smittade sedan pandemin började.

Över tiden har antalet tillståndshavare i relation till antalet fordon minskat. En förklaring har varit att det skett en förskjutning mot större taxiföretag. Pandemiåret 2020 innebar dock ett nytt läge med en tioprocentig minskning av antalet taxifordon framtvingat av en snabbt vikande marknad. Även antalet taxitillstånd minskade.

Blekinge, Värmland, Västernorrland och Jämtland är de län som fått se sin taxiflotta minska mest under pandemiåret.

Fler samhällsbetalda resor med taxi under 2020

Taxinäringens marknad omfattar företagsre­sor, privatresor och upphandlade samhällsbetalda resor som sjuk­resor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik. Lokalt kan även budtransporter stå för en betydande del. Normalt sett svarar de samhällsbetalda resorna för ungefär hälften av taxinäringens intäkter, men under pandemin bedöms den andelen ha ökat.

Färre rån mot taxi men andelen med vapen ökar

Taxirånen har minskat senare år, men under 2019 bröts den minskande trenden. Under 2020 gick antalet rån tillbaka något. Dessvärre ökar andelen rån med vapen. En förklaring till utvecklingen kan vara ett generellt hårdnande samhällsklimat där bruket av vapen ökar.

Taxi kan ersätta egen bil varje dag

För många är den egna bilen en stor kostnad jämfört med allmänna resetjänster. Rapporten visar ett exempel på vad en av Sveriges mest populära bilar kostar per år och månad jämfört med att resa kollektivt och att hyra bil en månad per år för boende i Stockholm. Skillnaden, nästan 8000 kronor/månad, räcker till cirka 32 taxiresor/månad till en kostnad om 250 kronor/resa.

  • En grön återstart av ekonomin och en snabb minsk­ning av utsläppen bygger på att kombinationen av taxi, hyr­bil, cykel, buss och övrig kollektivtrafik används mer, säger Bawer Coskun, tf förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet.
  • Det behövs dock en knuff av politiska beslut med nya ekonomiska styrmedel för att fler ska våga ge upp den egna bilen och förlita sig på delade mobilitetstjänster.

« Läs hela rapporten här