Claudio Skubla hjälper vi företagen genom krisen

Svenska Taxiförbundet arbetar aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen mot myndigheter, politiker och andra beslutsfattare. Hur stöttar Svenska Taxiförbundet medlemsföretagen genom krisen, och krävs det fler åtgärder? Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet berättar om den ovanliga situationen taxinäringen befinner sig i och vilka åtgärder som krävs av näringslivet och politiken i spåren av Covid-19 (Coronaviruset).

Hur ser du på effekterna av coronakrisen?

– Få vet vilka enorma konsekvenser det får för det svenska samhället och hur lång tid detta pågår. Många av våra medlemsföretag har drabbats väldigt hårt i spåren av krisen. Det är inte längre en fråga om veckor och månader, utan dagar innan företag tvingas lägga ned. Vi ser också en ökning av personer som varslas och korttidspermitteras.

På vilket sätt drabbas era medlemsföretag?

– Läget inom taxinäringen är akut. Privat- och affärsresor har kraftigt gått ned. På många platser skulle jag säga att efterfrågan är helt borta. Intäkterna uteblir samtidigt som kostnaderna finns kvar. Regeringens åtgärdspaket har inte kommit taxinäringen till del på det viset vi hade önskat. Företagen står fortfarande kvar med stora kostnader.

Vad gör Svenska taxiförbundet för att stötta medlemsföretagen?

– Vi bistår och stöttar våra medlemsföretag på alla vis vi klarar av. Förutom att vi svarar på samtal och mail uppdaterar vi aktivt vår hemsida med branschspecifik information. Hemsidan är en viktig och uppskattad informationskanal ut mot medlemsföretagen.

Men framförallt har vi dialog med myndigheter, politiker och andra beslutsfattare i Sverige för att ge en bild hur akut situationen inom taxinäringen är. Vi presenterar konkreta förslag på åtgärder som behövs för att det också i framtiden efter krisen ska finnas taxi i hela Sverige.

Krävs det fler åtgärder från politiken

– Läget är akut för många av Sveriges taxiföretag. Så sent som igår kom regeringen och samarbetspartierna med ytterligare ett krispaket för små- och medelstora företag. Krispaketet handlar bland annat om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt statlig lånegaranti. Lättnaderna innebär också tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Tyvärr räcker det inte för våra medlemsföretag som är i behov av större akut hjälp än lån med höga räntor. Det är något vi lyft i våra kontakter med myndigheter och politiker.

Taxinäringen behöver akuta åtgärder som ökar likviditeten i företagen. Vi driver just nu frågan om kontantstöd till företag och att verksamheter som finansieras av offentliga medel också ska omfattas av reglerna för korttidspermittering. Vid sidan av detta behöver företagen få anstånd med skatter för hela 2020. Situationen är unik och akut och kräver kraftfulla åtgärder.

Har du något råd till de företag som nu drabbas väldigt hårt av coronakrisen?

– Håll ut, hjälp varandra, läs informationen från Förbundet. Taxinäringen befinner sig i en hårt pressad situation. Svenska Taxiförbundet jobbar intensivt mot myndigheter, politiker och andra beslutfattare för att rädda taxiföretagen. Vi kommer att göra allt vi kan för att lindra effekterna av krisen. Utan taxi stannar Sverige!