Regeringen måste stötta småföretagen

De insatser som presenterats har tagit för lång tid att sjösätta och processen från förslag till utbetalda ersättningar är alldeles för långsam, skriver Claudio Skubla och Erik Sjölander.

Coronakrisen har skadat småföretagen extremt hårt. Intäkterna har försvunnit, medan kostnaderna är kvar. Det resulterar i mängder av tragedier, för anställda, nära anhöriga, kunder och alla de människor som har tagit steget och startat ett företag. Det rör sig om uppemot en halv miljon människor, kunder och anhöriga ej inräknat.

Vi blir dagligen nedringda av oroliga, desperata småföretagare som ber om hjälp och råd om hur de ska rädda sitt företag och få pengar till hyran och mat på bordet. I hela Sverige har småföretagare tvingats dra ned sin verksamhet till ett minimum. I till exempel taxibranschen, står bilarna i princip stilla. Konkurserna är redan idag ett faktum och i förlängningen är det också en tragedi för staten och skatteintäkterna.

Regeringens krispaket till företagen handlar bland annat om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt statlig lånegaranti. Lättnaderna innebär också tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, men vilka branscher det gäller är ännu inte klart. Det införs också en möjlighet att få tillbaka skatten på förra årets vinst och kvitta den mot årets förlust. Sedan tidigare har regeringen också infört möjlighet till korttidspermittering.

Problemet med regeringens krispaket är att ingen av åtgärderna hjälper småföretagen tillräckligt mycket för att rädda dem. De insatser som presenterats har tagit för lång tid att sjösätta och processen från förslag till utbetalda ersättningar är alldeles för långsam. Ännu har inte en krona kommit de minsta företagen till del, men väl förskottskostnader för sjuklön, korttidspermittering och annat.

Vår samlade bedömning är att de åtgärder som regeringen hittills har tagit fram främst är anpassade för storföretag. Nu måste regeringen snabbt komplettera med krisåtgärder också för småföretagen. Dessa åtgärder behöver vara ännu mer kraftfulla, utformas så att de är byråkratiskt enkla och ges utan omfattande prövning. Regeringen kan med fördel utgå ifrån det danska och norska systemet, där staten tar alla fasta kostnader för de företag som tappar en stor del av omsättningen.

Småföretagarnas Riksförbund och Svenska Taxiförbundet begär följande åtgärder:

  • Ett kontantbidrag i form av ett överbryggningsstöd direkt till småföretagen. Stödet bör baseras på redovisade intäkter enligt momsredovisningen från verksamheten under det föregående kalenderåret.
  • Slopade arbetsgivaravgifter. I detta akuta läge kan småföretagen inte betala avgifter för medarbetare som inte arbetar.
  • Vidgat system för hyresreduceringar. För till exempel taxiföretagen är det bilen och avgiften till beställningscentralen som är hyran.

Många av Sveriges småföretag kommer inte att klara sina betalningar fram till dess att den sänkta arbetsgivaravgiften eller återbetalningar för korttidspermitteringar ger effekt. Pengarna måste finnas hos företagen för att undvika onödiga konkurser. Därmed är det nu upp till regeringen hur många småföretag som ska överleva denna svåra situation.

Claudio Skubla
Förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet

Erik Sjölander
Vice ordförande och näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund