Dubbdäcksdispens i Stockholm för medlemmar

Tillstånd för dubbdäck i Stockholm.

Svenska Taxiförbundets medlemmar medges tillstånd att till och med 2023-04-15 framföra sina taxibilar utrustade med dubbdäck att trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon med dubbdäck.

Fordonen ska medföra handling som visar att företaget är medlem i Svenska Taxiförbundet. Detta beslut ska på begäran kunna uppvisas för polisman eller bilinspektör. Färdtillståndet gäller endast vid hämtning, lämning och skjutsning av passagerare.

Tillstånd skickas ut i medlemsbrev inom kort.