EU-kommissionen har förlängt Sveriges skatteundantag för biobränsle

EU-kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel till och med den 31 december 2026. Det betyder att drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO, vilka idag inte omfattas av reduktionsplikten, kommer att vara skattebefriade i Sverige i ytterligare fyra år.

  • Svenska Taxiförbundet välkomnar EU- kommissionens beslut som kom i helt rätt tid, då det nuvarande skatteundantaget skulle ha löpt ut nu till nyår, säger Bawer Coskun, VD Svenska Taxiförbundet.

 

  • Att Sveriges skatteundantag nu får en fortsättning i fyra år kommer att underlätta för taxiföretagens möjligheter att ställa om till mer hållbara transporter och bidra till att minska beroendet av fossila bränslen, det har stor betydelse för hela branschen konstaterar Bawer Coskun.