Färdtjänst, Skolskjuts och Sjukresor

Taxi är den mobila välfärden

Taxi finns längst ut i vägnätet tillsammans med lanthandeln för att köra patienter till sjukhus och barn till skolan.

Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är en uppskattad samhällsfinansierad resetjänst som erbjuds i många regioner. Resorna görs med taxi och ersätter traditionella busslinjer där reseunderlaget är svagt och/eller där många har långt till närmsta hållplats.

Det finns en stor potential för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att utveckla tjänsten ytterligare. För resenärer boende på mindre orter och i landsbygden där kollektivtrafiken är begränsad, är bilen fortfarande en förutsättning för att vardagen ska fungera. Det är mer än dubbelt så vanligt att köra bil till jobbet på landsbygden, jämfört med i storstäderna.

Låt oss göra jobbet i hela landet!