Färsk rapport visar: Tusentals taxiföretag kan tvingas i konkurs redan i maj

Sju av tio taxiföretag tvingas stänga ned verksamheten inom två månader. Två av tio företag redan inom en månad. Det visar en färsk rapport från Svenska Taxiförbundet.

Taxibranschen är till följd av Covid-19 (coronaviruset) hårt pressad i stora delar av landet. I spåren av att flyg, båt och turistnäringen stänger igen, och myndigheter som uppmanar människor att stanna hemma, sker en dramatisk minskning av efterfrågan på taxitjänster. Om nuvarande situation fortsätter kan sju av tio taxiföretag tvingas stänga ned verksamheten inom två månader. Två av tio företag redan inom en månad.

Svenska taxiförbundets snabbenkät bland medlemsföretagen visar att företagens likviditetskris växer, mer än hälften av företagen svarar att de i hög utsträckning har problem med sin likviditet.

– Vår samlade bedömning är att de åtgärder som regeringen hittills har tagit fram främst är anpassade för storföretag. Nu måste regeringen snabbt komplettera med krisåtgärder också för småföretagen, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Stora försäljningstapp
I snabbenkäten uppger nio av tio att de har tappat minst 60 procent eller mer av sin försäljning. I många fall är situationen än mer oroande, var tionde taxiföretag har tvingats se försäljningen rasa med minst 80 procent eller mer.

Tiotusentals jobb riskerar att försvinna och många orter kommer att drabbas dubbelt. Företag som bedriver viktig samhällsservice riskerar konkurs, vilket leder till att många orter kommer att förlora viktig service som i många fall aldrig kommer tillbaka.

Närmare sex av tio företag som svarat på enkäten uppger att regeringens stödpaket är svåra att söka, komplicerade eller att de inte kan ta del av stödpaketet från regeringen.

– Det är uppenbart att regeringens krispaket träffar fel. Utan snabba åtgärder riskeras en hel taxinäring att slås ut och att företag som kan utföra samhällsviktiga funktioner såsom färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts kommer att saknas på många orter, säger Claudio Skubla.

Sveriges taxiföretag behöver akut hjälp för att överleva den tillfälliga coronakrisen för att stå beredda att hugga i när hjulen börjar snurra igen.

– Regeringen måste komplettera sitt krispaket med riktade åtgärder till taxiföretagen. Det behövs riktiga pengar i form av ett överbryggningsstöd direkt till företagen. Inte nästa månad eller nästa vecka, utan nu, genast, säger Claudio Skubla.

Läs hela enkäten i sin helhet