Stor ökning konkurser inom taxibranschen

Färsk statistik från företaget UC visar på en fördubbling av konkurser i taxibranschen i augusti månad jämfört med samma period föregående år. Många taxiföretag kämpar i motvind.

Färsk månadsstatistik från företaget UC bekräftar bilden av en kämpande taxibransch. Vi ser en fördubbling av antalet konkurser inom taxibranschen. Antalet konkurser har ökat från 12 bolag i augusti 2019 till 24 bolag under 2020.

Taxiförbundet anser att det är nödvändigt med ett ekonomiskt riktat stöd till taxibolagen för att säkerställa tillgänglighet i hela landet.

— Taxibranschen har kraftigt påverkats med anledning av den situation Sverige befinner sig till följd av COVID-19. I stort sett för alla taxibolag har intäkterna minskat eller helt upphört. Konsekvenserna av att inte rikta ett ekonomiskt stöd till taxibranschen är många, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

— Utan ekonomiskt stöd från staten är risken stor att flera regioner och kommuner inom kort står helt utan fungerande taxiverksamhet. Då går det inte heller att upprätthålla beredskap för att klara av den samhällsviktiga verksamhet som färdtjänst och sjuktransport är. När hjulen börjar snurra så kommer det även få en negativ påverkan för näringslivets möjligheter till transporter, säger Claudio Skubla.