Filmade utbildningar online

Taxiförbundet erbjuder via Diploma Group Sverige AB filmade utbildningar online med lärare från Sveriges främsta utbildningsföretag. Utbildningen ska motsvara en utbildning i klassrum och eleverna erhåller diplom.

Med tjänsten Premium erbjuds personliga licenser som ger tillgång till all webbutbildning under ett år från och med att tjänsten aktiveras.  Fr o m 1 september innehåller tjänsten 200 utbildningar inom ett stort antal ämnesområden.

Taxiförbundets medlemmar erhåller 20 procent rabatt för köp av premiumlicensen, med rabatt är priset 2 396 kronor exklusive moms.

För att erhålla rabatten anges rabattkod Taxi20.