Förändrade öppettider och tillgänglighet

Risken för spridning av coronaviruset bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för medlemsföretag, medarbetare och besökare vidtagit försiktighetsåtgärder. För att i största möjliga mån undvika smitta kan detta tyvärr innebära en kortare period av försämrad tillgänglighet.

 

  • Från och med tisdag den 17 mars stänger vårt kontor för besökare. Vår telefonväxel håller öppet som vanligt.
  • Med tanke på rådande läge så kommer Svenska Taxiförbundet att flytta fram alla större träffar.
  • Våra medarbetare uppmanas att arbeta hemifrån i största möjliga mån. I de fall där du får besök av, eller träffar, en medarbetare från Svenska Taxiförbundet ska du känna dig trygg med att vi följer myndigheters råd.