Förbundet i möte om trafikprov hos Trafikverket

Förbundet var den 16 februari inbjudna till Trafikverket för granskning av frågor som ingår vid prov för taxiförarlegitimation, TFL. Tillsammans med Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, Trafikutbildarnas Riksorganisation, Aleso Utbildning, Svensk Taxiskola samt Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd gjordes en relevansgranskning av de frågor som ställs på proven, där de medverkande fick möjlighet att lämna synpunkter. Allt för att proven ska fungera så bra som det är tänkt.

Natalee Ågren och Pierre Cederberg, som representerade Svenska Taxiförbundet, uppskattade mötet som givande och konstruktivt.