Förbundet vill se ändringar i EU:s körkortsdirektiv för specialfordon

Svenska Taxiförbundet lämnade den 20 maj in en skrivelse till Regeringskansliet med förslag på ändring i EU:s körkortsdirektiv så att specialfordon kan fortsätta framföras med B-körkort även om deras vikt på grund av t.ex. elbatterier överstiger 3.5 ton.
Svenska Taxiförbundet föreslår att en ny lydelse tas in (ny artikel 6 4d) i EU-direktivet som kan bevilja ett undantag för kravet på C-behörighet för persontransporter när fordonsvikten överstiger 3.5 ton. Detta under förutsättning att den högre vikten enbart beror på just det alternativa drivmedlet, som t.ex. elbatterier.
EU:s körkortsdirektiv revideras just nu och Förbundet arbetar för att Regeringen ska ta med detta förslag i de kommande förhandlingarna.

– Branschen ser det som oerhört viktigt att kunna bidra till ett mer miljövänligt samhälle och omställningen till el-fordon bidrar självklart till det, säger Bawer Coskun, VD på Svenska Taxiförbundet.
Det är en förutsättning att de specialfordon som idag körs med B-körkort inte behöver uppgraderas till C-körkort på grund av att batteriernas vikt. Då riskerar vi att dessa transporter fortsatt körs med gamla bensin- eller dieseldrivna fordon.
Konsekvensen blir att våra samhällsviktiga transporter får brist på förare som har C-behörighet.

inlaga-rk-20220520-i2020-03213.pdf