Förbundsstyrelsen har uttalat skärpta medlemskrav och vägledning för konkurrens på lika villkor kopplade till ”God taxitradition”

För att konkurrens på lika villkor ska råda, är det av stor vikt att medlemmar fullgör sina skyldigheter mot berörda myndigheter. Det handlar t ex om att betala in skatter och avgifter, att registrera körintäkter via taxameter till certifierade redovisningscentraler som därigenom beskattas i Sverige.

Förbundsstyrelsen vill förtydliga det gällande medlemskravet på att vara ansluten till BKY. Detta för att säkerställa förarbehörigheter och innehav av taxitillstånd. Vidare ska taxiföretaget erbjuda kollektivavtalsliknande villkor.

Medlemskraven utgör Svenska Taxiförbundets principiella riktlinjer för seriös taxiverksamhet genom konkurrens på lika villkor. Förbundets kvalitetsnormer definierar vad som innefattas i begreppet God Taxitradition. Det handlar om att tillämpa ett grundläggande kvalitetskoncept. Normerna kan även användas som ett hjälpmedel i medlemsföretagens marknadsföring.

Som taxiföretag räknas beställningscentraler med transportörer som ingår i beställningscentraler eller enskilda taxiåkerier. För beställningscentraler gäller att de ska ta ansvar gentemot kunden genom att använda system och/eller rutiner för att säkerställa såväl kvalitet som övriga affärsmässiga villkor.

Förbundsstyrelsen augusti 2023