Förslag om sänkt bensin- och dieselskatt välkomnas – mer går att göra

Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet, ser med oro på utvecklingen av priserna på bränsle. Priset på diesel har ökat med cirka 40 % på bara ett år. Svenska Taxiförbundet välkomnar Regeringens förslag om sänkt bensin- och dieselskatt med 50 öre vid pump. Sänkningen föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

– Regeringens förslag om sänkt bensin- och dieselskatt, även om den är på marginalen, kan vara skillnaden mellan att tvingas lägga ner en fungerande verksamhet eller att fortsatt kunna erbjuda samhällsviktiga resor, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet.

I sitt remissvar uppmanar Svenska Taxiförbundet Regeringen att gå längre. Förbundet kommer bland annat att träffa Finansdepartementet i nästa vecka för att lyfta denna fråga. Det är fullt möjligt för Sverige att sänka bensin- och dieselskatten ytterligare utan att underskrida minimiskattenivåerna i EU:s Energiskattedirektiv (EU) 2003/96 då de svenska bensin- och dieselskatterna efter sänkningen fortfarande ligger avsevärt högre än EU:s minimiskattenivåer. Skattesatsen för diesel är den som ”enklast” går att justera medan biobränsle och HVO100 är betydligt svårare och kräver godkännande av EU-kommissionen.

– Priset för den mer miljövänliga dieseln HVO100 har ökat med över 4,12 kronor per liter sedan årsskiftet vilket motsvarar en dryg 20 procentig höjning, konstaterar Bawer Coskun. Det kostar alltså en rejäl slant att köra med mer miljövänlig diesel i tanken.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv kan en lägre skattesats på bränsle för yrkestrafiken bidra till att privatbilismen kan minska, fler kommer att välja kollektivtrafik och taxi istället för att resa med egen bil, säger Bawer Coskun.

En ytterligare åtgärd som är möjlig enligt EU-direktivet är att införa en lägre skattesats på diesel för yrkesmässiga (kommersiella) transporter. Medlemsstaterna får under vissa villkor införa en lägre skattesats för diesel vilken används för yrkesmässiga gods- eller persontransporter. Förbundet har i sitt remissvar uppmanat Regeringen till att undersöka införandet av denna möjlighet i Sverige. Det bör gå att lösa administrativt och bör inte ses som ett hinder för att överväga denna möjlighet.