Förslag om sänkt bensin- och dieselskatt

Svenska Taxiförbundet har idag svarat på Regeringens förslag om sänkt bensin- och dieselskatt med 50 öre vid pump. Sänkningen föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Svenska Taxiförbundet välkomnar denna sänkning då den kommer att få positiva effekter för en redan hårt pressad taxinäring. Denna sänkning, även om den är på marginalen, kan vara skillnaden mellan att tvingas lägga ner en fungerande verksamhet eller att fortsatt kunna erbjuda samhällsviktiga resor. Svenska Taxiförbundet uppmanar dock Regeringen i sitt remissvar att gå längre. Det är fullt möjligt för Sverige att sänka bensin- och dieselskatten ytterligare utan att underskrida minimiskattenivåerna i EU:s Energiskattedirektiv (EU) 2003/96 då de svenska bensin- och dieselskatterna efter sänkningen fortfarande ligger avsevärt högre än EU:s minimiskattenivåer.

En ytterligare åtgärd som är möjlig enligt EU-direktivet är att införa en lägre skattesats på diesel för yrkesmässiga (kommersiella) transporter. Medlemsstaterna får under vissa villkor införa en lägre skattesats för diesel vilken används för yrkesmässiga gods- eller persontransporter. En sådan sänkning skulle kunna motiveras av att privatpersoner i större utsträckning uppmuntras välja att resa med delade mobilitetstjänster som kollektivtrafik och taxi istället för att resa med egen bil.

Svenska Taxiförbundet har i sitt remissvar uppmanat Regeringen till att undersöka införandet av denna möjlighet i Sverige. Det skulle förmodligen innebära en återbetalning av mellanskillnaden på de olika skattesatserna då priset vid pump inte kan differentieras mellan yrkesmässig och privat tankning av diesel. Det bör gå att lösa administrativt och bör inte ses som ett hinder för att överväga denna möjlighet.

Svenska Taxiförbundet kommer att fortsättningsvis ta upp dessa frågor med Regeringskansliet och då särskilt möjligheten till lägre skattesats för yrkesmässig (kommersiell) förbrukning av diesel.