Hemställan gällande utvidgande av körkortlån till att även inkludera taxiförarlegitimation 

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Regeringens promemoria gällande förslag om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

Svenska Taxiförbundet är ej remissinstans men ser dock betydelsen av att den enskilde individen har ett körkort för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden varför den nu föreslagna ändringen till att inkludera flera kategorier vilka skall kunna erhålla ett körkortslån i sig ses som en positiv åtgärd.

Svenska Taxiförbundet önskar dock att Regeringen inför motsvarande möjlighet till lån till samma kategorier människor även för utbildning till taxiförare och tagande av taxiförarlegitimation. Ett körkort är ett viktigt verktyg för att kunna komma in på arbetsmarknaden men det är inte det enda verktyget. För många individer, inte minst utlandsfödda och nyanlända, är taxiyrket ett steg in på den svenska arbetsmarknaden men det förutsätter inte bara innehav av ett (svenskt) körkort utan även genomgången taxiförarutbildning och erhållen taxiförarlegitimation.

Om motsvarande möjlighet till lån för taxiförarutbildning och taxiförarlegitimation skulle införas skulle det leda till ytterligare möjligheter för flera kategorier människor att komma in på den svenska arbetsmarknaden, något som inte bara är positivt för den enskilde individen utan även samhällsekonomiskt.

« Hemställan i PDF