Irene Fällström är ny kommunikationschef

Irene Fällström har anställts som kommunikationschef inom Svenska Taxiförbundet fr o m den 21 augusti 2017.

Irene kommer närmast från en motsvarande befattning inom branschorganisationen Svensk Sjöfart. Irene har tidigare arbetat bland annat inom Fastighetsägarna Sverige samt Svenskt Näringsliv.

Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet:

– Taxinäringen har en viktig roll för utvecklingen av hållbara städer, en levande landsbygd och arbetet med att nå miljömålen. Samtidigt brottas branschen med höga kostnader och ogynnsamma skattevillkor.

– Vi är mycket glada att hälsa Irene välkommen till Förbundet. Med hennes breda kompetens inom kommunikation får vi ökade möjligheter att möta de tuffa utmaningar som branschen står inför.