Kommentar angående TV4-inslag om taxibranschen

TV4 nyheterna publicerade igår ett inslag om personer med taxiförarlegitimation som dömts för brott. Svenska Taxiförbundet arbetar tillsammans med de seriösa taxiföretagen systematiskt och aktivt mot alla former oegentligheter.

Våld och övergrepp får inte begås i taxibilar. Människor som bedöms som en säkerhetsrisk ska inte köra taxi. Det är oacceptabelt. Tyvärr är det en fråga som de seriösa taxiföretagarna inte kan klara på egen hand. Vi behöver politiska initiativ.

Sedan flera år erbjuder Svenska Taxiförbundet i samarbete med Transportstyrelsen, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag ett digitalt, automatiskt system där yrkestrafikföretag kan abonnera på förändringar i Transportstyrelsens register, såsom återkallelser av trafiktillstånd, körkort och taxiförarlegitimationer. För närvarande kontrolleras mer än 70 000 taxi-, buss- och lastbilsförare varje natt. Alla seriösa taxiföretag är med i systemet, de som saknas är den samling av så kallade friåkare som kör för de internationella plattformsföretagen.

Inslaget i TV4 visar att självkontroll inte räcker
För det första behövs en tillsyn värd namnet. Svenska Taxiförbundet har i många år uppvaktat representanter för regeringen, riksdagsmän, tjänstemän på näringsdepartementet och Polisen i frågan utan framgång. Den myndighet som har uppdraget att beivra brott – alla sorters brott – är Polisen. Ett fåtal enskilda poliser ute på fältet stretar på i uppförsbacke, men får inte stöd från central nivå där man slår ifrån sig och säger att myndigheten inte har ett nationellt uppdrag att bevaka och granska taxi eller svarttaxi. Därtill väljer Transportstyrelsen i allt för många fall att ge varningar istället för att dra in taxiförarlegitimationen vid brott, vilket lämnar över ansvaret på taxiföretagen när myndigheten borde hantera det rätt från början.

För det andra behöver tiden från att en brottshändelse sker, via åtal, till dom och indraget taxiförarlegitimation snabbas upp avsevärt. I vissa fall har det tagit mer än ett år innan ett brott har givit konsekvenser för den som utövat brottet. Detta i de fall som anmälts och som har haft ”turen” att ta sig hela vägen till Transportstyrelsens bord för beslut om återkallad taxiförarlegitimation.

På inrikesminister Mikael Dambergs bord ligger för närvarande en skrivelse där vi beskriver taxis situation med svarttaxi, fusk med redovisning och bidrag och kopplingar till grövre kriminalitet. Förbundets begäran till inrikesministern har ett tydligt budskap: Ge Polisen i uppdrag att skärpa och prioritera tillsynen av taxibranschen.