Taxiföretag får möjlighet att söka stöd för omsättningstapp

Med anledning av den allvarliga situationen som har uppstått i tjänstesektorn till följd av coronaviruset finns nu möjlighet för bland annat taxiföretag att söka stöd. Men hur fungerar det – och vilka kan få det? Johan Dufva, branschjurist på Taxiförbundet, berättar mer.

Omsättningsstödet är välkommet men det finns ett par väsentliga problem kopplat till detta. Stödet gäller bara för mars och april. Dessutom börjar förslaget inte att gälla förrän tidigast den första juli. Det är för lite som kommer att komma för sent. Stödet behöver komma på plats nu och inte om två månader. Om nuvarande situation fortsätter kan sju av tio taxiföretag tvingas stänga ned verksamheten i maj.

Regeringen har presenterat åtgärden som ett omställningsstöd, något som är lättare att säga än att göra. Många taxiföretag har redan tidigt i krisen försökt ställa om delar av verksamheten och hjälper idag företag och det allmänna med bland annat leveranser av varor, dock med avsevärt lägre förtjänst. Det är därför inte realistiskt att taxibranschen skulle kunna ställa om till att enbart köra bud de kommande månaderna. Stödet behöver förlängas och omfatta en längre period än två månader.

Vad innebär omsättningsstödet?

Om ditt företag har drabbats hårt av coronaviruset kan du få direktstöd från staten. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Hur får man del av stödet?

Ditt företag måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningsstödet beräknas på mars och april 2020 jämfört med motsvarande månader år 2019. Stödet kan beviljas företag med F-skatt och kommer att betalas ut av Skatteverket.

När kommer stödet att träda i kraft?

Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka. Förslaget förväntas kunna träda i kraft den första juli 2020.

Läs mer om vilka stöd du som företagare kan få hjälp med på Taxiförbundets samlade information om coronakrisen.