Nordiskt Taxiråd 2023 – slutdeklaration: Samhället måste värna de seriösa taxiföretagen

Svenska Taxiförbundet arrangerade årets Nordiskt Taxiråd i Stockholm den 6 – 7 september. Medverkande var representanter för taxinäringens nordiska förbund; Norge, Danmark, Island och Finland. Rådet är en tradition sedan minst 50 år tillbaka, med avbrott för åren under pandemin.

Vi representerar tillsammans 13 162 taxiföretag. Taximarknaden är i princip avreglerad i samtliga nordiska länder. Gemensamt för våra fem länder ser vi tre stora utmaningar:

  1. Våra taxifordon är på god väg att bli fossilfria. Till exempel kommer Oslo Taxi att vara fossilfria i november 2024. Med fossilfria taxibilar bidrar taxi till att nå klimatmålen, vilket våra kunder både uppskattar och kräver.
  2. Taxinäringen har ett stort rekryteringsbehov. Taxi är för många ett första steg in i arbetslivet. Staten behöver underlätta arbetsmarknadsutbildningar och avskaffa onödiga hinder för utbildning och arbete.
  3. De lagliga ramverken skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. Oavsett lagstiftning har staten en avgörande roll för att säkra konkurrens på lika villkor. Myndigheter och polis måste prioritera arbetet med kontroller så att lagar och regler följs.

Vi är övertygade om samhällets behov av en seriös taxinäring. Taxi ska vara ett tryggt, säkert och effektivt transportsätt. Taxis beställningscentraler (taxiväxlar) har en viktig roll i kontakten med kunder men också som avtalspartner mot kommuner, regioner och myndigheter. Taxiförare som skjutsar elever till skolan, kör äldre till daglig sysselsättning, hämtar patienter till sjukhus och kör passagerare till tåg, färjor och flyg bidrar alla till att vårt samhälle fungerar igår, idag och i morgon.

Daniel O Einarsson, BANDALAG ISLENSKRA LEIGUBIFREIDASTJORA

Tuomo Heino, SUOMEN TAKSLITTO

Trine Wollenberg, DANSK PERSONTRANSPORT 

Öystein Trevland, NORGES TAXIFÖRBUND                

Lennart Kalderén, SVENSKA TAXIFÖRBUNDET

Natalee Ågren, SVENSKA TAXIFÖRBUNDET

 

 

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

mobil: 070 623 29 00, mail:lennart.kalderen@taxiforbundet.se