Nordiskt Taxiråd arrangeras i Stockholm

Svenska Taxiförbundet arrangerar den 6-7 september Nordiskt Taxiråd i Stockholm. Inbjudna är de Nordiska Taxiförbunden; Norge, Danmark, Finland och Island.

  • De nordiska taxiråden har en flera decennier lång historia då vi möts för erfarenhetsutbyte och samtal om gemensamma problem, säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet. Efter några års uppehåll under pandemin är det nu dags att ses i Stockholm, vilket vi verkligen ser fram emot.

Årets agenda inbegriper frågor om marknaden för taxi, upphandling för samhällsbetalda resor, svarttaxiproblematiken, aktuella EU-frågor och kontakterna med IRU, International Road Transport Union som är den globala vägtransportorganisationen för buss-, buss-, taxi- och lastbilsoperatörerna. På agendan är också frågan om taxinäringens grad av reglering, som ser olika ut i de nordiska länderna.

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

mobil: 070 623 29 00, mail: lennart.kalderén@taxiforbundet.se