Nyttja de verktyg som finns för att snabbare återkalla taxiförarlegitimationer

Såväl TV4 som SVT har på senare tid rapporterat om orimligt långa handläggningstider när Transportstyrelsen återkallar taxiförarlegitimationer vid sexualbrott. Under tisdagen bjöd Transportstyrelsen in representanter för taxibranschen för en genomgång i frågan. Svenska Taxiförbundet och medlemsföretagen Taxi Stockholm och Cabonline medverkade vid mötet samt även taxiföretag utanför förbundet. Transportstyrelsen presenterade flera åtgärder för att påskynda processen.

  • Från Taxiförbundets sida tackar vi för ett ambitiöst och nyttigt möte. Transportstyrelsen arbetar i rätt riktning, säger Lennart Kalderén, ordförande för Svenska Taxiförbundet. Det är framför allt två punkter som nu bör förverkligas:

1. Transportstyrelsen, polis och åklagare måste utnyttja lagutrymmet* för att snabbare omhänderta taxiförarlegitimationer interimistiskt senast när åtal väcks. (Idag gäller utfärdad dom).

2. Informationsutbytet med polis och åklagare behöver förbättras. Transportstyrelsen måste få information om när åtal väcks i dessa mål för att kunna påbörja processen för återkallelse. (Idag sker detta först när dom avkunnats.) Dessa synpunkter framförde Svenska Taxiförbundet redan för ett år sedan.

TV4:s och SVT:s granskningar visar att missförhållandena framför allt gäller taxiföretag som inte är medlemmar i Svenska Taxiförbundet.

  • Våra medlemsföretag har gedigna säkerhetsrutiner för att snabbt reagera när informationen kommer in via Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY, säger Lennart Kalderén. Vid sidan av BKY använder våra beställningscentraler även andra möjligheter till kontroller och åtgärder. Ytterst gäller hela frågan om att effektivisera lagföringen för att skydda taxikundernas trygghet.
  • *Taxitrafiklagens 4 kap 8 och 9 §§

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

mobil: 070 623 29 00, mail: lennart.kalderen@taxiforbundet.se