Omsättningsstöd enskilda näringsidkare

Regeringen fattade den 27 maj beslut om att omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare ska förlängas för perioden mars-juni 2021. Stöden bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Omsättningsstöden riktar sig till enskilda näringsidkare och handelsbolag (inklusive kommanditbolag) som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin.

För att kunna söka stöd för månaderna mars-juni 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad.

För att få söka stöd måste nettoomsättningen under 2019 ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag.

Likt tidigare period kommer det att vara möjligt för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, förutsatt att de uppfyller de andra villkoren för stöd.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Stöden kan sökas fram till och med den 15 september 2021.

« Läs mer här