Omsorgspersonal undantas från förmånsbeskattning för taxiresor – även andra samhällsviktiga arbeten måste undantas

Riksdagen vill att reglerna för förmånsbeskattning förändras så att omsorgspersonal undantas från förmånsbeskattning för taxiresor. Taxibranschen ser positivt på förslaget och förordar samtidigt också en utvidgning av färdtjänstlagen som omfattar anställda med samhällsviktiga arbeten.

Finansutskottet i riksdagen uppmanar regeringen att omsorgspersonal ska undantas från förmånsbeskattning för taxiresor under coronaepidemin. Samtliga partier i finansutskottet står bakom initiativet att ber regeringen att undanta omsorgspersonalen från förmånsbeskattning.

– Taxibranschen har en lång erfarenhet av att stödja samhället och kan säkerställa en trygg och god trafikförsörjning för omsorgspersonal. Vi ser här att man gick ett steg längre. Att lagen om färdtjänst utökas för samhällsviktiga arbeten, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Utöka lagen om färdtjänst tillfälligt till att inkludera möjlighet till tillstånd för resor till samhällsviktiga arbeten

Taxiresandet i Sverige har till följd av coronaviruset minskat drastiskt. Minskningen av taxiresor beror till stor del på att resor med färdtjänst, sjukresor och även skolskjuts inte utförs. Genom att utöka färdtjänstlagens omfattning ges möjlighet att använda de i nuläget lediga, redan upphandlade, resurserna med framför allt taxi på annat sätt för samhällsviktiga ändamål. Personer med samhällsviktiga arbeten kan på så sätt erbjudas möjlighet att resa på ett säkrare sätt, samt att taxibranschen ges förutsättningar att upprätthålla dess samhällsviktiga verksamhet.

– Kunskapen, infrastrukturen och personalen finns på plats för att genast kunna köra anställda inom samhällsviktiga arbeten, säger Claudio Skubla.

Resor till samhällsviktiga arbeten bör ske enligt nolltaxa för resenären. De merkostnader som denna lösning medför bör falla in under de extraordinära kostnader som kommuner och regioner ska kompenseras för av staten.