Otillåten prissamverkan – ett hot mot konkurrensen

Två taxibolag i en kommun i Västra Götaland tvingas betala sammanlagt ungefär 1,5 miljon kronor sedan det framkommit att de samarbetat inför en upphandling om färdtjänst. Det skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande. Prissamverkan och priskarteller är otillåtna enligt konkurrenslagstiftningen

  • Vi kan bara beklaga det inträffade, säger Bawer Coskun, VD Svenska Taxiförbundet. Att otillåten prissamverkan sker är oerhört allvarligt. Förbundets inställning är att all konkurrens ska ske på lika villkor, det är en förutsättning för att vi ska kunna ha en sund och väl fungerande taximarknad i Sverige.

Från Förbundets sida har man inte sett exempel på att något fall av otillåten prissamverkan har förekommit tidigare. Svenska Taxiförbundet ingår i Stora branschgruppen som arbetar för att hitta fungerande lösningar som leder till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige.

  • Vårt arbete syftar till att skapa en arbetsmarknad med schyssta villkor för både företagare och anställda, säger Bawer Coskun. I dagsläget består den Stora branschgruppen (SBG) av tio myndigheter, där bland annat Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Konkurrensverket ingår samt åtta arbetsgivar- och/eller branschorganisationer och fem fackliga organisationer.

Bawer Coskun, förbundsdirektör

Mobil: 070 459 94 64,

Mail: bawer.coskun@taxiforbundet.se

 

Läs mer om stora branschgruppens arbete om konkurrens på lika villkor