Svärd segrade i Stora Trafiksäkerhetspriset 2017

Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs Catharina Elmsäter-Svärd som vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2017. – Tack vare hennes initiativ har vi äntligen en digital plattform på plats som ger transportnäringen en fantastisk möjlighet att säkerställa att förare som är ute trafik har giltig behörighet, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Catharina Elmsäter-Svärd premierades för att hon år 2012, under sin tid som infrastrukturminister, gav Transportstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Svenska Taxiförbundet ta fram en lösning för digital kontroll av taxibehörigheter i realtid – Behörighetskontroll Yrkesförare, BKY. Sedan dess har detta utökats till att även omfatta bussar och lastbilar.

– Tack vare Catharina Elmsäter-Svärds initiativ har vi äntligen en digital plattform på plats som ger taxi-, buss- och lastbilsbranschen en fantastisk möjlighet att säkerställa att förare som är ute trafik har giltig behörighet. Varje natt genomför den digitala plattformen en automatiserad kontroll av mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares behörigheter, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Juryn i Stora Trafiksäkerhetspriset 2017 består av Anders Karlsson (juryordförande), chefredaktör för Transport & Logistik Idag/Transportnet, Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag, Anna Grönlund, branschchef i Sveriges Bussföretag, Helena Leufstadius vd i Svensk Kollektivtrafik och Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Stora Trafiksäkerhetspriset är ett årligen återkommande pris som sedan 2009 delas ut av branschtidningarna Resforum, Trafikforum och Transport & Logistik Idag. Syftet med priset – som i år delas ut för sjunde gången – är att lyfta fram goda exempel inom trafiksäkerhet, samt främja det fortsatta arbetet inom detta viktiga område för yrkestrafik på väg inom godstransporter och persontrafik.