Pressmeddelande: Fler utrikes födda i riktiga jobb är möjligt, Stefan Löfven. Vidga RUT och ROT med RATT

Att subventionera vissa företag med olika former av anställningsbidrag skapar fler problem än lösningar. En bättre åtgärd är att vidga RUT och ROT till att också omfatta taxitjänster, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Arbetslösheten bland utrikes födda ökar och är nu uppe i 22,8 procent. Det rapporterade SVT Aktuellt igår kväll i samband med debatten mellan statsminister Stefan Löfven och moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

– Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden finns det branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är taxibranschen där över 45 procent av alla förvärvsarbetande är utrikes födda. Det är tre gånger så många som på arbetsmarknaden i övrigt, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Inom taxi finns också goda möjligheter till karriär och eget företagande.

– Det går alldeles utmärkt att börja som anställd taxiförare för att så småningom starta ett eget företag och börja anställa egna medarbetare, säger Claudio Skubla.

En rapport från Tillväxtverket visar att små företag som drivs av utrikes födda generellt sett anställer fler än de företag som drivs av inrikes födda och att det är vanligt att företag som drivs av utomeuropeiska invandrare anställer personer som har invandrat. På så sätt bidrar ett ökat företagande hos utrikes födda till att minska arbetslösheten hos andra utrikes födda.

Stefan Löfven förespråkar bidrag, något som taxibranschen kan vittna om skapar fler problem än lösningar.

– Många företag anpassar sig till bidragssystemet och säger upp personal då subventionerna upphör för att vända sig till Arbetsförmedlingen igen för att hitta ny subventionerad arbetskraft. Istället för att skapa riktiga jobb leder det till en nedåtgående spiral med bidragsberoende, vilket snedvrider konkurrensen och slår ut företag som vill göra rätt för sig, säger Claudio Skubla.

Istället för att subventionera vissa företag med olika former av anställningsbidrag menar Claudio Skubla att en bättre åtgärd är att vidga RUT och ROT till att också omfatta taxitjänster.

– På samma sätt som det finns ROT/RUT-avdrag skulle man kunna ha ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en bil. Kalla det gärna RATT. Det skulle leda till en kraftigt ökad efterfrågan på taxitjänster och skapa underlag för fler riktiga jobb.

– Om regeringen menar allvar med att få fler utrikes födda i arbete måste den våga pröva lösningar som stärker efterfrågan på tjänster i den personalintensiva sektorn. Öppenhet och mångfald präglar taxi redan idag. Med rätt förutsättningar kan vi bidra ännu mer, säger Claudio Skubla.