Redovisningscentraler ska hjälpa seriösa företag

Sedan 1 maj 2017 måste samtliga taxibilar i Sverige föra över uppgifter från taxametern till en redovisningscentral. Tack vare den hämtade informationen från varje enskild taxameter kommer Skatteverkets skattekontroller att underlättas. Svenska Taxiförbundet har arbetat för lagändringen i mer än drygt femton år och är positivt till att rapporteringen äntligen påbörjats.

– Vi är glada att lagen äntligen har trätt i kraft. Förbundet har länge arbetat för att värna om de seriösa företagarna inom den svenska taxinäringen. Införandet av redovisningscentraler ger möjligheten att beskattning och konkurrens kan ske på lika villkor, kommenterar förbundsdirektör Claudio Skubla.

Transportstyrelsen tar hand om registret över redovisningscentralerna, medan Swedac har ackrediterat Research Institutes of Sweden, RISE, för att certifiera redovisningscentralerna. Enligt Transportstyrelsens hemsida om läget 1 maj är endast en redovisningscentral godkänd än så länge, men att flera ansökningar handläggs just nu.

Enligt Transportstyrelsen kommer man till en början främst att arbeta för att tekniken ska fungera. Det innebär inledningsvis att uteblivna överföringar av taxameteruppgifter till redovisningscentraler inte kommer att leda till ett återkallat tillstånd. Skatteverket kommer att fortsätta med sin kontroll av taxiföretag med de rutiner som finns till dess att redovisningscentralerna börjar ta emot taxameteruppgifter.